2 תשובות
לא
נראה לי שזה עובר למשפחה, יכול להיות שאני טועה.