5 תשובות
לא משלמים
שואל השאלה:
אם אפשר לשאול
למה? הם סיימו לשלם? משכירים?
אנונימי
שןכרים
סיימו