2 תשובות
עד כניסת חג כן
כן, חג זה כמו שבת רגילה לדוגמא (מבחינת ההלכה).
עכשיו שבת, שבת יוצאת בערב, ומאז ועד שיכנס החג מותר לעשות הכל כמו יום חול רגיל.