8 תשובות
פיירקס זה לא בעברית
גזוזטרה
מוזרה
אנונימית
כרוכית
זרבובית
כל מילה שאחזור עליה כמה פעמים אחשוב שהיא מוזרה
חצובה חצןבה חצובה חצובה
שופלוקוס
פליקמורה