8 תשובות
קקי
פילוזתומריה משהו כזה
אנונימית
ארגנוזים משו כזה
מסובכת
אינדלדבדואלי
אינדיבידואלי
לע7בעס7בכבטכט8בטטגוהןע
גזוזטרא