2 תשובות
על פי החוק עם הקמת בניין מגורים יש להקים יחד עמו מקומות חניה לדיירים (1-2 מקומות חניה לכל דירה).

לעיתים הקבלן מוותר על הקמת מלוא מקומות החניה בהם הוא חייב, בכפוף לתשלום הולם לעיריה, אשר אמורה להשתמש באותו תשלום לצורך הקמת חניון ציבורי בסמיכות.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
בס"ד
שלום רב
המונח "כופר חנייה" או בשמו הלועזי parking replacement payment הכוונה היא לתשלום שגובה רשות מקומית מהיזם/הקבלן/המשפץ על מנת לבנות עבור דיירי הבניין חניון ציבורי.
וזאת למה? מכיוון שאותו קבלן לא עומד בהוראות החוק המחייבות התקנת מקומות חנייה לדיירי הבניין עקב מגבלות טופוגרפיות או סיבות כאלה ואחרות.
ישנן רשויות מקומיות שמתנות מתן היתר בניה בתשלום כופר חניה שעשוי להגיע לעשרות אלפי ש"ח לעתים אף למעלה מ-50,000 ש"ח.
כפי שציינתי קודם, כספי כופר החנייה הם אמורים להיות לטובת התושבים ולמעשה לשמש את הרשות
המקומית לבנות מקומות חניה לציבור. לעתים הדבר אינו כך. התושבים שילמו ומקומות חניה לא קיבלו או קיבלו אותם במרחק רב עד מאד ממקומות מגוריהם.
מי שלא קיבל מקום חניה כמובטח רשאי לדעתי לדרוש את החזר כספי הכופר מהרשות שגבתה ממנו.
ברכה והצלחה
באותו הנושא: