3 תשובות
סטן סמית.
סטן סמית יותר יפה לדעתי
סטן סמית