8 תשובות
אם אתר מספיק אמין ואני ממש ארצה אותם אס כן למה לא
כן ברור למה לא?
כן.
אם הן הטעם שלי אז כן
כן
למה לא?
כן