6 תשובות
לא בלילה
לאף טלפון שלהם כמעט אין איכות פצצה כי הטלפונים די זולים
לא.כל הטלפונים שלהם חרא
כן. לmi 8 ולmi mix 3
למכשירי דגל^