9 תשובות
שיש לך טעם
ErO
אשרייך
שאתה בחור טוב
אז שאת בחורה טובה
שבוא אליי לישיבה על עראק עראק עראק ותביא חגורה שחורה שעטופה בנרגילות בצורת כבש על המנגל... זה אומר שהוא זמר אהוב עליך
שאתה ערס
שאתה מושפע רצח שאין לו טעם בשירים