3 תשובות
חנויות נפתחות בשבע וחצי בערך
לא כרגע
ErO
אם היא פתוחה בשבת בדרכ אז היא פתוחה גם עכשיו