4 תשובות
כן
ErO
כן טעים
אני אישית פחות מתחבר לבירה שחורה
אני אוהבת