תשובה אחת
boombox אולי? ניראלי ככה קראו לזה
עריכה: אופס מסתבר שזה לא היה בתא