תשובה אחת
עמלות, תכניות חיסכון ופקדונות ומה הריביות (די דומה ברוב הבנקים), נגישות דרך האינטרנט (נפוץ) ותנאים מיוחדים-והאם אלה שמציעים בפתיחת החשבון טובים לאורך זמן או משהו זמני.
באותו הנושא: