5 תשובות
אני לא חושבת
זה לא נחשב.
אני חושבת שזה נחשב לחטא אבל בשוגג . תעשי על זה תשובה ובעזרת השם זה ימחק לך
אם לא היית מודעת לפני אז לא. כי הרי אך ידעת שזה אסור?
את עדיין תצטרכי להביע חרטה ולעשות תשובה על המעשה הזה