3 תשובות
למה התכוונת שרשמת מה בדרך כלל?
תלוי כל אחד והדרך שלו...
לדעתי אני חושב שאת צודקת אבל אם נתת והוא לא שלח הודעה כנראה שהוא פשוט מחכה קצת...