8 תשובות
לשאול איפה זה
תשאלי מישהו..
שואל השאלה:
אני מתביישת אבלל
אנונימית
לשאןל איפה האולם ספורט ללכת אליו ולהגיד למורה לספורט שהמחנכת לא פה
תשאלי מישהו.
תחזרי בעקבותייך למקום שבו שאר התלמידות ותשארי שם עד שיסיימו את השיעור ואז תוכלי ללכת איתן.
אין משהו אחר שאפשר לעשות
מי שמתבייש מתייבשש
אנונימית
תגידי את אמיתית? אל תתפרפרי בכל הבית ספר לבד.
תגידי למורה שלך שלא מצאת את המחנכת ושאת מצטערת ולא יקרה שוב ונגמר הסיפור.