4 תשובות
אסור אף פעם
עדיף שלא
מותר אבל עדיף שלא
עדיף ממש לא