6 תשובות
אסור
כן מותר.
מותר לעשות הכל.
תאכל, תשתה, תעשן, תראה סרטים גם.
השאלה היא כמה טוב שטפו לך את המוח עם מה נכון ומה לא נכון.
תהיה בנאדם טוב ואל תתקע על אם מותר לשטוף ידיים כי הרבי אמר.
מותר לשטוף ידיים ביום כיפור עד קצות האצבעות.
שלום רב
פרקי האצבעות אך לא בהגזמה של רחיצה בגלל שאסור רחיצה
אנונימי
מותר בתנאים מסוימים