4 תשובות
6/7 בערב כזה אני חושבת
5 בערך
וב6/7 כבר בכלל אין מכוניות