4 תשובות
לא מהותי


זה היה מהותי עבורי עמות
שכתבתי משהו רע על נאמנים
חס וחלילה :/
כתבתי כזה היי *** חזרת לאתר.מחקו בגלל שלא קשור לשאלה
לא שמתי סימן שאלה גם