13 תשובות
כן
Po:
לצערי
לא
פנימיסטי אז לא
לאא
יש לי גשרר (לא בשיניים)
כן
כנראה שתהיה לנו שביתה