4 תשובות
שנתיים וחצי כזה
שנתיים וחצי כן
3 שנים ככה שנתיים וחצי
,,
לפי המצב של האתר כרגע, שבוע זה מספיק ואני עוד מגזים.