11 תשובות
אני נרשמתי קצת לפני גיל 11, אצל כל אחד זה שונה.
אני חושבת בין 11-12 לפני זה ילדים.
ופה זה המון בעיות התבגרות שרק נוער יבין ויענה
מגיל 12 או 13
מגיל 12 לדעתי
לדעתי מגיל 11 ואני נרשמתי לפה בגיל 10
11-12 לדעתי
מהרגע שאתה בגיל ה. עשרה
מגיל 12-13 לדעתי.
מגיל 12.