5 תשובות
לשלוח חברה?
אם את בקשר טוב עם חברים שלו תנסי לברר
מנסה להתקרב אלייך, מתעניין בך, מסתכל עלייך, נוגע בך, מנסה לפתח איתך שיחות...
אם הוא גומר בפנים אז הוא סתם
תשלחי לחברה לבדוק