5 תשובות
מתחמק ממני, לא יוזם שיחה..
אם הוא מייבש אותי או בורח ממני.
לא מתחיל שיחות, כל הזמן עסוק, אדיש, לא אכפת בכלל ממה שקורה אצלך
לא יוזם שיחות בעיקר
לא מביע עניין בשיחות, לא יוזם שיחות (במקרה והוא בדרך כלל יוזם)