6 תשובות
יש פה שאלה בכלל? בירה לנצח
בירה ברור
יין אדום אדום בארור