6 תשובות
ברור, תעשי מה שטוב לך
גם אני לא צמה
כן
כן, כל אחד ומה שטוב לו.
איש איש באמונתו יחיה
בסדר גמור
כל כל אחד ומה שהוא רוצה