17 תשובות
אם אתה לא מאמין באלוקים אתה לא חייב גם לצום
אם אתה מאמין אז נכון שזה חמור שאתה לא שומר שבת וזה יותר גרוע מלחלל את יום כיפור
מבחינת העונש שכתוב (על שבת סקילה ועל יום כיפור כרת)
אבל ביו"כ זה טאבו מסוים ביהדות שלא שוברים. זה כמו ביום שמלך בא לבקר בעיר וכולם מתלבשים יפה מה אתה לא תתלבש יפה ברור שכן
אותו דבר להבדיל הקב"ה הוא נמצא בנינו כביכול ובא לבקר את הילדים שלו לראות מה צריכים
לכן ביום הזה חשוב לצום גם אם כל השנה לא מקיימים מצוות. צום מועיל
שכר מצווה- מצווה, שכר עברה עברה. וואלה לפחות בשביל ההרגשה הטובה. רע לא יצא לך מזה.
זה לא קשור אחי, כתוב שכר מצווה מצווה, כל יהודי בעולם חייב לצום, כמובן מי שחולה ומסוכן לו, זה עניין אחר, לדעתי תתחיל ואם תצליח מה טוב, בהצלחה ושנה טוב לך ולכל משפחתך אשמח עוד לעזור אם תרצה.
כי הצום ביום כיפור איננו חיוב הלכתי אלא חיוב מהתורה.

אתה בעצמך אומר שאינך שומר שבת, מן הסתם אינך שומר שבת לפי ההלכה של הרבנים.

אך אם אתה מכיר בשבת ולא עובד בשבת את מלאכתך שאותה אתה עושה ששת ימים במשך השבוע - אתה כבר זוכר את השבת, וגם כמעט שומר את השבת (בשבת יש גם ציווי של לא תבערו אש - אך אני מניח שאתה לא שומר עליו ומבעיר אש בשבת, אך אני בטוח שאתה נח ומבלה בשבת ועושה אותו יום מנוחה כמו הציווי בתורה).
אז כבר יוצא שיש לך 2/3 משמירת שבת לפי התורה.
(לפי הרבנים מספיק שאתה חותך נייר טואלט בשירותים ואתה כבר מחלל שבת.. אבל זו כבר דת ההלכה ולא התורה כך שאינה רלוונטית לגבינו כיהודים שאינם מאמיני רבנים)

יום הכיפורים הרי הוא חיוב מהתורה, וכמו שאתה מכיר בשבת כיום מנוחה כך עליך להכיר ביום הכיפורים כיום כפרת עוון ויום בו "עיניתם את נפשותיכם".

אני מניח שגם עשית ברית מילה וכו'... אתה יהודי ולכן אתה מחוייב לפי התורה לצום ביום כיפור.

מה גם שאני בטוח שיש ציווי בתורה שעליו אתה הקפדת כל השנה יותר מכל הרבנים וכל מאמיניהם, והציווי הזה עומד בשורה אחת עם כל מצוות התורה - "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו".
מאחר ואתה לא הוספת על עצמך שום איסור שלא צווה בתורה, ולא אסרת על עצמך על דבר מותר להגיד שהוא אסור - ומאחר וגם את מה שלא קיימת מהתורה לא אמרת שלא צריך לקיים אותו.. הרי ששמרת על ציווי זה! לעומת זאת, כל ההולכים לפי ההלכה אוסרים דברים מעבר לאמור בתורה ו 90% מאיסורי ההלכה הם תוספות ואיסורים של רבנים שהינם הוספה על האמור בתורה - וזה אסור!

אז אתה רואה, ייתכן שאתה צדיק יותר מהרבה דתיים ואפילו מרבנים גדולים... שיהיה צום קל.
ושוב דניאלאח יקר לקרוא את התובנות האלה על ''רבנים שממציאים הלכות''.
כואב לי מאד מאד מאד לקרוא את זה.
מחשבה כזאת שהאיסורים והגדרות שגדרו חז"ל היא מחוץ לתורה היא כפירה גדולה.
מעבר לכך,
אם אתה חושב שלחתוך נייר טואלט זה סתם איסור ששיעמם לרבנים והם קבעו את זה, אז סימן שלא הבנו בכלל מה עומד מאחורי שבת.
ואסביר, מקוה שתקבל את זה:
נכון שהשבת עניינה מנוחה, אבל מעבר לזה,
אם תסתכל על כל ההלכות של שבת שקבעו חז"ל בסופו של דבר-
תראה שהרעיון שעומד מאחורי ההלכות האלה הוא הכלל הבא:
לא יוצרים! אם דחפת ארון כל השבת אמנם הזעת,
התאמצת, אבל לא יצרת כלום בשום דרך. אז זה מותר.
אבל אם לקחת גפרור והדלקת- יצרת אש!
ומה קורה אם אני יוצרת חלילה בשבת?
אני יורדת מהעולם שנקרא 'שבת' לעולם שנקרא 'עולם המעשה'-
פיספסתי בגדול.. יצרתי אצלי בנפש בלבול מאד גדול,
כי הנפש מרגישה שהיא בעולם אחר, ופתאום אני מתנהגת איתה בכללים של עולם אחר..!

ולמה בשבת אסור ליצור? לייצר דברים, לעשות/להחריב/ לשנות וכו'? מסבירים חז"ל- יש משפט כזה שנקרא- ''מעין עולם הבא- שבת מנוחה". מה זאת אומרת? מעין זה -כמו. אתה רוצה לדעת איך יהיה בעולם הבא? תבין מה היא השבת. השבת היא כמו עולם הבא. מה יש בעולם הבא? תענוג. הנאה נטו! רק מתענגים. וזה אומר ש-אין יצירה. אתה לא יכול לעשות שמה כלום. אתה לא יכול ליצור/להחריב/לבנות/לשנות שום דבר. עולם הבא זה עולם קבלת השכר. אתה אוכל את מה שבשלת. רק רק רק מתענג. אין לעשות. כלום. רק הנאה צרופה. מה עשתה התורה? הרי כל אחד מאתנו יגיע לשם אחרי שנמות נכון? אז כל אחד מאתנו יגיע לשם.
מה הבעיה? שאנחנו כ"כ רגילים לעולם של עשייה-
לעבוד לעבוד לעבוד, ליצור, לעשות וכו'.
מה יקרה כשנגיע לשם? נהיה בשוק של החיים שלנו-
פתאום ככה לא לעשות כלום? איך אפשר?! זה קשה מאד מאד.
כדי שלא נקבל כזה הלם, מרגילים אותנו כבר כאן, כשאנחנו פה בעולם המעשה-
מרגילים אותנו פעם בשבוע- להתנהג באותם הכללים שיהיו בעולם הבא.
-אין יצירה בשום דרך. נכון, בעולם הבא גם לא יהיה אוכל ושתיה כמו שעכשיו-
האוכל והשתיה שלנו יהיו עונג רוחני בלי גוף, אז מה עם זה?
אם אתם מרגילים אותנו לכללים של עולם הבא תרגילו עד הסוף!
שלא נאכל ונשתה בכלל בשבת!

אז ז\הו שלא. איןעניין לענות את הגוף. להפך- אתה חייב להנות ממנו!
התורה היא האמת היחידה שאומרת- תהנה מהגוף!
אבל תשים לב ותעבוד גם על הצד הפנימי שלך.
על הנשמה שבך. ומה עוד, מי שרוצה להגיע לדרגות גבוהות ביכולת למשל של נבואה-
להיות נביא- כתוב שאי אפשא שתהיה נביא אלא אם כן אתה נשוי, וחכם ועשיר!
כלומר אתה בהחלט כן נהנה מהכל, אתורה לא מרשה לאדם לענות את עצמו,
ואפילו כתוב בגמרא שמי שנמצא כאן בעולם הזה ולא נהנה מכל מה שהוא יכול- זה עבירה!

אתה רוצה להגיע למדרגה גבוה? אתה חייב דרך הגוף!
כמובן שגם לעבוד על הנשמה, אבל לא מזניחים את הגוף!
נהנים בצורה נכונה והמדוייקת של זה וכל הכללים לזה נמצאים אצלנו-
לאיך להנות מהגוף באופן נכון. נביא לא יכול להיות נביא אם אין לו אישה,
כלומר אם אין לו הנאה מינית! הוא חייב לעבור שם,
אנחנו מתחברים לאלוקים דרך הגוף עם הנשמה ביחד,
ולא כמו הנוצרים- שבשביל להיות קדוש אסור לך להיות עם אישה
ואסור לך לאכול ולשתות ואתה צריך להיות עני! ממש לא!
לכן בשבת דרך הגוף אתה מתחבר לאלוקים ולא יוצר, אבל מה כן?
פעם אחת בשנה- נתנהג כמו הכל הכללים של עולם הבא.
גם בלי אכילה ושתיה. איזה יום זה? יום כיפור. צמים- אין אוכל פיזי-
אבל יש תורה ותפילה, אין לשכב עם אשתך,
אבל הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים בבית המקדש-
שזה נחשב כמו 'חדר המיטות'- ונכנסים אליו יום אחד בלבד בשנה-
וזה כאילו שאנחנו ''שוכבים''- מתייחדים עם אלוקים.
וכל הכללים של יום כיפור-
הכל כדי להרגיל אותך רק פעם בשנה ליהנות מרוחניות נטו.

ויש בשבת עוד הרבה עניינים וסודות- אני מאמינה שמתישהוא תלמד את זה,
רק אוסיף שלכן גם בתורה יום כיפור נקרא ''שבת שבתון'- השבת של כל השבתות-
זה יום כיפור, זה הכי עולם הבא. אחרי שהבנו מה זה בכלל היום השביעי בשבוע-
יום השבת- נבין מכאן מה יהיה באלף השביעי,
נחזור לאלף השביעי- מה יקרה בו? העולם ייחרב.

מה ייחרב? כל מה שהורגלנו אליו.
כל הדרך חיים שאנחנו מכירים, כל הכללים שאנחנו מכירים שאנחנו חיים אותם.
הכל ישתנה. וזה נקרא שזה נחרב. ומה התפקיד של המשיח?
להעביר אותנו מדרגה מהעולם הזה למדרגה, לרמה של העולם הבא.
זה כמו שלפני שמגיעה שבת- יש קבלת שבת-
זמן שהוא מעבר בין יום חול ליום קודש- כדי שלא נהיה בהלם-
יש את קבלת שבת, שלאט לאט נתרגל למציאות אחרת.
וזה תכלס התפקיד של המשיח. כתוב שמה שיהיה באלף השביעי זה שיהיה רק טוב.
אף אדם לא ירצה לעשות רע. זאב יגור עם כבש! כולם ירצו לעשות רק טוב כל היום.
רק מצוות רק מעשים טובים. גם הגוף לא יהיה ככה אלא יותר כמו אדם הראשון-
יותר רוחני. לא יהיה יצר הרע, הטומאה כבר תשחט ותישרף ורק טוב לכולם.
כולם יעבדו את אלוקים והוא יהיה המלך היחיד.
ויהיה מלא שפע ושל אוכל ושמחה מטורפת בלי הפסקה.
תענוגות מהבוקר עד הערב בלי הפסקה.
כמו יום בלונפארק כל החיים. רק הנאה, רק טוב. אין מוות אין שום רע.
אילושקי.. כמה טקסט שפכת על המקלדת... תפתח ספר תורה, ותקרא: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה.".

אם כן התורה עצמה אומרת שמדובר בעבודה באופן הפשוט ביותר - העבודה שבה עובד האדם בכל ששת הימים ונח בשבת, ולא אומרת מה שאתה ורבניך טוענים שמדובר ב"יצירה" ובכל מני דברים הזויים כמו חיתוך נייר טואלט.

אני יודע שרובם המוחלט של החרדים (ואולי אתה בתוכם) אינו מכיר את המושג עבודה כלל... כי הם מתפרנסים מכספי המיסים של הישראלי העובד, אבל אולי שווה לך להבין מהי עבודה ולו בשביל לשמור שבת כפי שכתוב בתורה.
אז כשתינוקת נאנסת, זה בגלל שהיר כמו רובוט והיא פגעה ביהוה ע"י.. מה בעצם?

לא יאומן כמה שטחפת מוח עוברים דתיים וחילונים (שגם הפ דתיים ברובם)..

העיקר שיש לכל נפושעים יום אחד שבו הם מנקים את הצצפון..
ואז צמשיכים הלאה.
אנונימית
דניאל אתה לא חייב להאמין בכלום.
אבל לסלף דברים כדי שיהיה נח לך ולפי שיקול דעתך, זה הרבה יותר גרוע.

להאמין בתורה רק לפי התורה שבכתב זה בדיוק להיות קראי.

ולאנשים שקוראים לעצמם כופרים-
אתה מכיר את התורה ישר והפוך בשביל לקרוא לעצמך כופר?
אנונימי
אתם שוב נצמדים לתיאוריות פילוסופיות שאינן קשורות למהות התורה.

מלאכת עבודה שעושים בששת ימים היא מלאכת עבודה. ואת זאת מצווה התורה לא לעשות בשבת. אין שום קשר ל"יצירה".
( יש עבודות שאינן יוצרות כלום כמו שמירה, מלצרות, נהיגה, אז למי שעובד בעבודות אלו מותר לעבוד בשבת?! )

אתם נצמדים לתיאוריה ההלכתית מיסטית רבנית שלכם למושג ה"יצירה". אתם יכולים לבנות רעיונות ועולמות מיסטיים קבליים, עולמות מעשה, עולמות רוחניים, שהמעבר הקוסמי ביניהם עובר ע"י חיתוך נייר טואלט ומשיכת המים בשירותים... אך זו כבר לא תורת ישראל אלא תורת בשר ודם שאינה שונה מכל דת אחרת. סיינטולוגיה / הרמטיסיזם / ועוד רבות...
אכן לפי הרעיונות שהמצאתם לעצמכם חיתוך נייר טואלט הוא יצירה, ובמשחק סופר-מריו שהיה שהייתי ילד - אכילת פטרייה הייתה הופכת אותך לגדול וכל יכול. שניהם כאמור תפיסות יפות אך אינן תורת ישראל.
דניאל היקר
זה לא משנה במה הרוב מאמין.
אתה כביכול אומר "הרוב לא מאמין בהלכה, אז זה לא נכון"
(יש הרבה אנשים שהיו בכלא שנים רבות על סתם כי "כולם" חשבו שהם פושעים)
לא תמיד הרוב צודק, יש גם מושג שנקרא עדר, וחשוב להבחין בגבול הדק.
ואיש באמונתו יחיה.

גמר חתימה טובה.
אנונימי
אחי זרקת שאלה שגם לאריות שבנינו יהיה קשה להסביר, עם זאת אולי אני אנסה לענות, תיקח את עצמך לדוגמא, נגיד ויצרת לך עולם שלם של רובוטים מתקדמים מאוד, ודאי שהם מופעלים מחשמל, ואתה מתפעל אותם מידי יום מכניס שבבים מחזק מטעין אותם כל אחד מהם שווה לך המון נכון? עכשיו אחרי כל ההשקעה אתה רוצה קשר עם הרובוטים האלה, הרי הם היצירה הבלעדית שלך, יש בהם אינטלגנצייה מלאכותית, לצורך העניין אתה רוצה שהם ילבשו בגדים, כי כך אתה מבין שראוי, חלק מקשיבים, חלק לא, מה תעשה? הם עדיין יקרים לך, אתה אומר להם לא להתקרב למים, וודאי שלא להיכנס, כי זה יהרוס אותם, לזה הם כבר יותר מקשיבים, כי הפחדת אותם שהם יכולים להיהרס ו, אתה מבקש שבכל שנה כולם יגיעו למקום מסוים כדי לראות אך להתקדם הלאה, או לסלוח להם על שלא הקשיבו יום אחד רובוט אחד מרטיב את החבר שלו ולא קרה כלום, הרובוטים האחרים אומרים הנה תראה מה שאמר לנו האדון שלנו שמים מסוכנים לנו בכלל לא נכון, תראו מה אנחנו מפסידים, הנאה מהים הגדול, בואו נלך גם לים, ואתה כועס מה הם עושים הטיפשים האלה והם מקפצים להם במים צוהלים ונהנים והרי אני ואתה וכולנו יודעים שהמים יהרסו את מערכת החשמל שלהם אבל את זה כמה שמצחיק הם לא יודעים ולא מוכנים לשמוע, ואחרי שהם נהנו הם יוצאים וממשיכים בשלהם, אך מערכת החשמל נרטבה ומתחילים הבעיות, ובערב שצריך להטעין את הרובוט אתה בתור האדון הרי הרובוט חשוב לך, אז אתה מתקן מיבש אותו בתקווה שפעם הבאה לא ילך לים, הוא מתעורר ואומר לעצמו ולאחרים שגם הם קיבלו בלילה תיקון אישי ויחס מועדף, הנה הינו בים ואנחנו בסדר כולנו חזקים וחשים בטוב, ואתה רוצה לצעוק טיפשים אם לא הייתי מטפל בכם אז כולכם הייתם נהרסים, למה אתם לא מבינם שהים הורס אתכם צועקים לעברם זקני העדה, נו שוב פעם הפרימיטיבים האלה, עזבו אתכם אתם חיים בעולם חשוך, בואו תהיו יותר נאורים, הים זה כזה כיף, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, והזקנים עונים להם, שאתה הרי האדון השארת להם ספר חוקים, כי הרי התפתחת ויצרת עוד דגמים ואי אפשר שתענה לכל אחד בקולך האישי, ותראה את עצמך לכל אחד שמפקפק בך, כי הרי יש ברשותך כבר מיליוני רובוטים, ובספר חוקים שהשארת כתוב מפורשות שאסור להיכנס למים, אבל החכמים בזקני העדה הרובוטית הבינו שגם להשפריץ מים האחד על השני יכול לסכן את מערכת החשמל שעליה הם חיים, והזהירו גם על זה, מה אתה הייתה עושה ידידי שואל השאלה? הרי כל הרובוטים בידך והם לא מקשיבים לך וחושבים לא נכון שלא קורא כלום אם לא מקשיבים להוראות שלך אבל אתה בכל זאת מעביר כי מה תהרוס את כל מה שיצרת? אבל אתה מתנחם בזה שבסוף השנה כולם יבואו למפגש השנתי המסורתי ושם ילובנו הדברים.. אבל הרובוטים שיודעים כבר הכול אומרים לעצמם אנחנו עוברים על כל חוקי האדון ולא קורה לנו כלום אז למה בכלל צריך ללכת למפגש השנתי מה אתה אומר על הרובוטים האלה חכמים או הפוך מזה? יתנסה לקשר אליך את כל הפרטים ומקווה שתגיע לתשובה..
פלוני

אני בת ולא בן.
אני לא חרדית. אני דתיה לאומית או יותר נכון אם לדייק מנסה לזכות להגדרה עובדת ה'.
המחשבה שעצם השבת- מהותה מנוחה וזהו- הינה הבנה שגויה אולי מתוך חוסר ידע ולימוד, אולי מתוך כעס או פשוט אי נוחות. כי אמת מחייבת את מי שרוצה להיות אמיתי.
חיתוך נייר טואלט = יצירה של משהו חדש שמעבירה אותך ישירות לעולם המעשה עולם היצירה ומתוך כך כל העניין של להרגיל אותך לכללים של עולם הבא הולכת לאיבוד כי לא בחרת להבין לעומק. וחבל.
מעבר לכך.: די לחיות בסרט שחרדים לא עובדים, הם עובדים ועוד איך ומשלמים מיסים, אני לא חרדית אבל הם לא ההטעטעלכים שמציירת לנו התקשורת השמאלנית.
עבודה?
אחי התורה מחנכת לעבודה ולעמל ולהשיג דברים מכח המאמץ שלך. כנראה שהיכן שלמדת לא חינכו לכך וזאת המסקנה שלך על מה שהתורה רוצה.
מי שמסלף זה רק הרבנים.
אם תשים לב אני מצטט דברים ישירות מהתורה. כשכתוב "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" ואח"כ כתוב "כל מלאכת עבודה לא תעשו" זה מדבר בעד עצמו.
מי שמסלף הוא הסובר כי אסור לחתוך נייר טואלט בשבת.

ושוב נחזור ללוגיקה בסיסית - אם קראים אינם מאמינים לרבנים, האם זה אומר שכל מי שלא מאמין לרבנים הוא קראי?
התשובה היא לא!. אני לא קראי. אני יהודי המאמין באלוהים ואינו מאמין בהלכה.

ישנו זרם רבנים פרושי שהולך לפי ההלכה אבל זה כאמור זרם איזוטרי של דתיים וחרדים שאינו כלל ישראל ואינו רוב בעם ישראל אלא מיעוט.
רוב עם ישראל הינו חילוני מאמין באלוהים אך אינו שומר הלכה.
יש מיעוט דתיים / חרדים תמשהו כמו 15% מהיהודים כיום, ויש עוד 15% אתאיסטים שאינן מאמינים באלוהים, כל השאר באזור 70% מאמינים באלוהים אך לא בהלכה.
באותו הנושא: