3 תשובות
כל שעון ופשוט להוסיף עוד חור?
שעון רגיל שמקטינים פשוט
אוהבת שעונים בסיגנון הזה, וזה מושלם גם לרזות.
אם הרצועה גדולה עלייך פשוט יקטינו ויסדרו לך את זה