5 תשובות
מתורגם או מדובב?
בבקשה-
(מקווה שהקישור עובד)
זה מדובב:
http://www.myvod.me/lest.php?id=1100
הנה:)
שואל השאלה:
אף אחד מהם לא עובד:/
ואתה מלמעלה אז לא משנה לי
אנונימי