תשובה אחת
כל מיני בכללי על הנתונים שלך את יכולה לבקש מה שאת רוצה כמעט