3 תשובות
שחם שירות במשטרה אזרחית?
שח"מ דבר ראשון
דבר שני כל הכבוד לך
דבר שלישי תעני בהתאם למה שישאלו אותך ואם ישאלו אותך
ותוך כדי תני להכניס את זה שאת רוצה שחמ
שואל השאלה:
עם ישאלו אותי למה אני רוצה שח מ? ואחרי השיחה אני יכול לדעת בוודעות שאני יהיה שם?
באותו הנושא: