4 תשובות
1. ככל שיש יותר לחות הכביסה תתיבש לאט יותר. משפיע לחות מושפע כביסה
2. לא יודע. משפיע טמפרטורה מושפע הביצים שמהן בוקעות האפרוחים
3. ככל שרצים מהר יותר קצב הנשימה עולה. משפיע קצב הריצה מושפע קצב הנשימה
4. ככל שהתינוק אוכל יותר התינוק משמין יותר. משפיע אוכל מושפע משקל התינוק
1. לחות האוויר. הכביסה.
2.הטמפרטורה. האפקטים הסוריים
3. מהירות. הנשימה.
4. כמות המזון. משקל התינוק
1. משפיע- לחות האוויר
מושפע- זמן יבוש הכביסה

2. משפיע- טמפ
מושפע- מספר אפרוחים

3. משפיע- מהירות הריצה
מושפע- קצב הנשימה

4. משפיע- כמות המזון
מושפע- עלייה במשקל
בשתיים זה אפרוחים שבוקעים (המקלדת...)