3 תשובות
לגשת אליו ולנסות לדבר איתו
שואל השאלה:
הוא לא יחשוב שאני נדבקת?
לדבר איתו
ולא