2 תשובות
מוצאש פתוח בדרך כלל חצי שעה אחרי צאת שבת
בראשון גם יהיה פתוח עד שלוש ארבע בערך
אמור להיות לקניון אתר אז תבדקי שם את שעות הפתיחה שלו
אני חושבת שבערך בחצי שעה הקרובה אמור להיסגר