11 תשובות
קצרה
קצרה
קצרה או שלוש שליש כזו
חחח שלוש רבעים**
קצרה.
קצרה
קצרה
קצרה
קצרה