7 תשובות
ארוכה דקה
ארוכה דקה
Po:
ארוכה ודקה
ארוכה דקה, בערב יותר קריר
קצרה זה חם מה יש לכם?
MCR
אם יש שמש קצרה, כי חם. אם זה לילה ויש רוח אז ארוכה.