3 תשובות
האנשים נושמים חמצן ומוציאים פחמן דו חמצני והעצים לוקחים את הפחמן והופכים לחמצן
מהאוויר.
(לא רק האנשים. כמעט כל היצורים בעולם. בלילה, אפילו צמחים נושמים חמצן ופולטים פד"ח)