7 תשובות
אנא-אני
באשקק-אולי התכוונת ל"בשתאלק?"
אובמוטפיק-התכוונת ל"אמות פיק"?
אני אוהבת אותך\ אני מתה עליך . או זה גם חולה עליך.

המילים האלו יש להם בהחלט תרגום מסוים .
אבל אי אפשר לתרגם אותם לשפה העברית ..

בכל אופן אני אתרגם כל מילה ובמילה וזה יראה כל כך מוזר.
"אני אוהבת אותך, ואני מתה בתוכך ."
מה שהוא אמר^
אבל זה יכול להיות גם "אני מתגעגע אלייך"
לא .
אין קשר להתגעגע .

אין פה מילה בשתקלק
זה חד משמעית " במות פיק"

המילה או בערבית היא התרגום של " גם" או יענו וגם...
אה אוקיי חשבתי שהיא התכוונה לבשתקלק
את בטוחה שכך נאמר המשפט ?
אני אוהב אותך ומת עלייך