9 תשובות
אני מבין
מה את רוצה אני יכול לעזור רוצה את שם השיר?
שואל השאלה:
אתה יכול לאמר לי מה הוא אומר בשיר?
אנונימית
שואל השאלה:
וגם מה השם של השיר
אנונימית
אני מבינה
הוא אמור שהוא אוהב אותה כמו משוגע והאהבה שלו לה הפכה להתמכרות
וכשאתה בא במחשבות שלי כל יום
ואתה זה שנותן מים ואני הצמאה
המשפט אחרון זה לא בדיוק כך זה קשה לתרגם אותו