12 תשובות
מותר בשושו
לא
לא , יב הכי קשים איתנו
לא...
גם בהפסקה בדרך כלל, אבל מי רואה חח
לפעמים, עכשיו אני בהפסקה.
מותר אני מרשה
לא
בשושו