5 תשובות
יש חוק חינוך חובה
חוק חינוך חובה..
בגלל החוק חינוך חובה
חוק חינוך חובה דבילי
מכיתה י אתה חופשי