6 תשובות
כדי לעבור ממדינה למדינה צריך דרכון
18
סירת דייגים? בקושי תגיע לירקון עם זה מה אתה עושה צחוק?
אנונימית
שואל השאלה:
סירת דייגים גדולה טמבל
אנונימי
שואל השאלה:
אבל גם דרך הים?
אנונימי
שואל השאלה:
איפה יבדקו את זה?
אנונימי
כן
אם אתה עובר מדינה