תשובה אחת
תשקיע בזה וזהו, אין דברים ספציפים כל אחד ואיך שהוא לומד, בהצלחה)