4 תשובות
אני כאן לעת צרה
בטח אני פה
הלוואי שייפול עליי חופר אני רוצה להעביר את הלילה