3 תשובות
צודקת
האנשים שבאים לתוכנית שלהם מסכנים כי הם חודרים להם לפרטיות ושואלים שאלות נוראיות וחסרות טאקט
כי אנשים צופים בהם והם מביאים כסף