9 תשובות
סכין גילוח (?)
סכין גילוח
עם נייר אפייה
עם סכין גילוח איזו שאלה ?
סכין גילוח...
'לגלח'= סכין גילוח
מכסחת דשא
סכין גילוח.
סכין גילוח/שעווה
גרזן