13 תשובות
ברור.
Po:
ברור.
כן,מן הסתם
כנראה שכן
כן ברור
אני הכי שןנאת בעולם מחבלים אנשים מארגוני טרור והכל..
אז לא.
xm1
אבל אם זה היטלר?..
בכללי ברור, פשוט אותו אני שונאת רצח!
לא
למה שאני אעזור לבן אדם שאני שונאת
כן
כן
אבל אני לא שונאת אף אחד
כן בלד ברירה.. אבל בטוח הייתי מתחרטת על זה..
האמת שכן, יש לי מצפון חזק מידי
כן