13 תשובות
נקודה.
25.9
עם נקודה חח
. בדרך כלל נקודה
לפעמים ככה לפעמים ככה מה שיוצא..
פעם זה פעם זה
,,
נקודה
חוח
עם סלאש
במחברת 21/8/18
רשמי (מודפס / אימייל) 21.08.2018
תיכנות 2018-08-21
עם סימן שאלה
21?8?2018